Suivez-nous

Rankings

 AP Top 25
#EquipeFiche
1.   Clemson 0-0 (0-0)
2.   Alabama 0-0 (0-0)
3.   Georgia 0-0 (0-0)
4.   Oklahoma 0-0 (0-0)
5.   Ohio State 0-0 (0-0)
6.   LSU 0-0 (0-0)
7.   Michigan 0-0 (0-0)
8.   Florida 1-0 (0-0)
9.   Notre Dame 0-0 (0-0)
10.   Texas 0-0 (0-0)
11.   Oregon 0-0 (0-0)
12.   Texas A&M 0-0 (0-0)
13.   Washington 0-0 (0-0)
14.   Utah 0-0 (0-0)
15.   Penn State 0-0 (0-0)
16.   Auburn 0-0 (0-0)
17.   Central Florida 0-0 (0-0)
18.   Michigan State 0-0 (0-0)
19.   Wisconsin 0-0 (0-0)
20.   Iowa 0-0 (0-0)
21.   Iowa State 0-0 (0-0)
22.   Syracuse 0-0 (0-0)
23.   Washington State 0-0 (0-0)
24.   Nebraska 0-0 (0-0)
25.   Stanford 0-0 (0-0)
 Coaches Poll
#EquipeFiche
1.   Clemson 0-0 (0-0)
2.   Alabama 0-0 (0-0)
3.   Georgia 0-0 (0-0)
4.   Oklahoma 0-0 (0-0)
5.   Ohio State 0-0 (0-0)
6.   LSU 0-0 (0-0)
7.   Michigan 0-0 (0-0)
8.   Florida 1-0 (0-0)
9.   Notre Dame 0-0 (0-0)
10.   Texas 0-0 (0-0)
11.   Texas A&M 0-0 (0-0)
12.   Washington 0-0 (0-0)
13.   Oregon 0-0 (0-0)
14.   Penn State 0-0 (0-0)
15.   Utah 0-0 (0-0)
16.   Auburn 0-0 (0-0)
17.   Central Florida 0-0 (0-0)
18.   Wisconsin 0-0 (0-0)
19.   Iowa 0-0 (0-0)
20.   Michigan State 0-0 (0-0)
21.   Washington State 0-0 (0-0)
22.   Syracuse 0-0 (0-0)
23.   Stanford 0-0 (0-0)
24.   Iowa State 0-0 (0-0)
25.   Northwestern 0-0 (0-0)