Suivez-nous sur

Rankings

 AP Top 25
#EquipeFiche
1.   Alabama 6-0 (3-0)
2.   Clemson 6-0 (4-0)
3.   Penn State 6-0 (3-0)
4.   Georgia 6-0 (3-0)
5.   Washington 6-0 (3-0)
6.   Texas Christian 5-0 (2-0)
7.   Wisconsin 5-0 (2-0)
8.   Washington State 6-0 (3-0)
9.   Ohio State 5-1 (3-0)
10.   Auburn 5-1 (3-0)
11.   Miami 4-0 (2-0)
12.   Oklahoma 4-1 (1-1)
13.   USC 5-1 (3-1)
14.   Oklahoma State 4-1 (1-1)
15.   Virginia Tech 5-1 (1-1)
16.   Notre Dame 5-1 (0-0)
17.   Michigan 4-1 (1-1)
18.   South Florida 5-0 (2-0)
19.   San Diego State 6-0 (2-0)
20.   North Carolina State 5-1 (3-0)
21.   Michigan State 4-1 (2-0)
22.   Central Florida 4-0 (2-0)
23.   Stanford 4-2 (3-1)
24.   Texas Tech 4-1 (1-1)
25.   Navy 5-0 (3-0)
 Coaches Poll
#EquipeFiche
1.   Alabama 6-0 (3-0)
2.   Clemson 6-0 (4-0)
3.   Penn State 6-0 (3-0)
4.   Washington 6-0 (3-0)
5.   Georgia 6-0 (3-0)
6.   Wisconsin 5-0 (2-0)
7.   Texas Christian 5-0 (2-0)
8.   Ohio State 5-1 (3-0)
9.   Washington State 6-0 (3-0)
10.   Miami 4-0 (2-0)
11.   Auburn 5-1 (3-0)
12.   Oklahoma 4-1 (1-1)
13.   USC 5-1 (3-1)
14.   Oklahoma State 4-1 (1-1)
15.   South Florida 5-0 (2-0)
16.   Michigan 4-1 (1-1)
17.   Virginia Tech 5-1 (1-1)
18.   San Diego State 6-0 (2-0)
19.   Notre Dame 5-1 (0-0)
20.   North Carolina State 5-1 (3-0)
21.   Central Florida 4-0 (2-0)
22.   Michigan State 4-1 (2-0)
23.   Utah 4-1 (1-1)
24.   Navy 5-0 (3-0)
25.   Stanford 4-2 (3-1)